Personāla atlase

Mūsu uz Kontekstu balstītā pieeja augstākā līmeņa personāla atlasei mūsu klientiem palīdz atrast “līderus nākotnes prasībām” (‘Leaders For What’s Next’) – labākos profesionāļus un savas jomas ekspertus no jebkuras vietas pasaulē.

Amrop projektu asistenti un konsultanti pastāvīgi pēta tirgu, pielieto salīdzināšanas metodes un identificē kandidātus, kuriem ir ne tikai nepieciešamā pieredze un kompetences, bet arī personības saderība ar attiecīgo organizācijas kultūru.  Amrop partneri iesaistās katrā izpētes projektā līdz vislabākā risinājuma sasniegšanai.

Lai nodrošinātu starpvalstu un straptautisku izpētes uzdevumu izpildi, Amrop izmanto sava globālā tīkla spēku. Projekta komanda parasti sastāv no konsultantiem, kas pārstāv valsti, kur notiek izpēte. Viņi saprot vietējo un globālo kontekstu visos tā aspektos. Projektu, kas tiek realizēts vairākās valstīs, vada galvenais konsultants. Viņš ir personiski atbildīgs klientam par visu darbu koordināciju un galīgā rezultāta sasniegšanu.

Uz kontekstu balstīts process ietver:

1. Plānošana un izpratne

Konteksta izvērtēšana
Pēc padziļinātas konsultācijas ar klientu par viņa vajadzībām, mums rodas visaptveroša sapratne par organizāciju, tās biznesa mērķiem, kultūru, kā arī vakancei specifiskām prasībām. Turklāt, rūpīgi tiek analizēti arī iemesli, kāpēc darbs varētu būt saistošs potenciālajiem kandidātiem.

Konteksta rezumējums
Tiek nodefinēti projekta mērķi, un izveidots ideālā kandidāta profils. Amrop sagatvo arī komunikācijas materiālus, kas potenciālajiem kandidātiem raksturo karjeras attīstības iespēju un klienta uzņēmumu.

Konteksta izpratne
Amrop pētnieki vietējos tirgos visā pasaulē veic rūpīgu tirgus analīzi. Izmantojot Amrop tīkla struktūru, viņi ātri gūst papildus ieskatu un izpratni par ātri mainīgajiem tirgiem un kandidātu vajadzībām un prasībām.

Izpētes stratēģija
Kopā ar klientu tiek izstrādāta un saskaņota unikāla izpētes stratēģija. Tā bieži vien ir balstīta uz izpētes veicēja no pieredzi un radošo pieeju. Šis ir būtisks projekta posms, jo tā tiek nodefinēts pareizais meklēšanas virziens.

2. Realizācija

Sākotnējais kontakts
Tiek padziļināti izpētīti potenciālie kandidāti, izskatītas viņu kvalifikācijas, pārbaudīti iepriekšējie sasniegumi, novērtēta  motivācija un personība,  un identificētas stiprās un vājās puses.
Visas izpētes laikā klients tiek informēts par meklēšanas gaitu un rezultātiem. Klientam tiek prezentēts kvalificētu kandidātu garais saraksts ar īsiem profiliem. Mēs arī izsakām savu viedokli par prioritātēm un tiem kandidātiem, kas vislabāk atbilst klienta prasībām, kā arī sniedzam atgriezeniesko saiti no tirgus.

Tikšanās ar kandidātiem
Kandidāti, kas vislabāk atbilst prasībām, tiek virzīti tālāk. Pēc katra kontakta mēs nodrošinām atgriezeniesko saiti gan klientam, gan arī kandidātam, informējot par abu pušu ieinteresētību.

3. Noslēgums

Pārrunas
Gan klienti, gan kandidāti var balstīties uz mūsu zināšanām par tirgum adekvātiem nosacījumiem, lai pārrunātu un izveidotu konkurētspējīgu un atbilstošu atalgojuma paketi.

Atsauksmes
Par finālkandidātiem tiek veikta padziļināta un formāla atsauksmju pārbaude, kas apstiprina kandidātu profesionālos sasniegumus.

Pēcprojekta konsultēšana
Pēc tam, kad izvēlētais kandidāts ir iecelts amatā, Amrop turpina uzturēt kontaktus gan ar viņu, gan arī klientu, lai nodrošinātu veiksmīgu integrāciju organizācijā. Ja nepieciešams, Amrop var arī uzņemties mēdiju informēšanu par jauno nozīmējumu, kā arī veikt iekšējo komunikāciju klienta uzņēmumā.