News

Mārketinga ceļš

Pirms krīzes, kad uzņēmumi naudu neskaitīja, mārketinga vadītāju galvenā funkcija bija reklāmas budžeta sadalīšana. Tagad situācija mainījusies.

Kā argumentēt uzņēmuma vadībai,ka mārketingā ieguldītā investīcija būs dzīvotspējīga un atmaksāsies? Kā izanalizēt kampaņas rezultātus? Kā izpētīt tirgu, ja šim mērķim nav budžeta?

Forbes 2013. gada marts

AMROP GLOBAL OFFICES