News

Jaunā Y paaudze

Jaunās paaudzes vadītāji, kas dzimuši, sākot ar astoņdesmito gadu vidu, ienes jaunas vēsmas menedžmenta stilā un uzņēmumu pārvaldībā.

Forbes 2013. gada novembris

AMROP GLOBAL OFFICES