News

Ievēlētas SIA "LDZ CARGO" un SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" padomes

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) meitas sabiedrībās – SIA “LDZ CARGO” un SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” –  14. augusta dalībnieku sapulcē tika ievēlēti nominācijas komisijas izraudzītie padomes locekļu kandidāti. Tāpat, noslēdzoties nominācijas procedūrai, par SIA “LDZ Loģistika” valdes priekšsēdētāju uz 5 gadiem ievēlēta Jūlija Vasiļkova.

Par SIA “LDZ CARGO” padomes locekļiem uz piecu gadu termiņu ievēlēja Ingrīdu Ķirsi, uzņēmuma “ERGO Insurance SE” valdes locekli, kura pildīs arī padomes priekšsēdētājas pienākumus, un Edvīnu Korneliusu, kurš iepriekš pildījis Danske Bank (Krievija) valdes priekšsēdētāja pienākumus. Savukārt, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomē uz turpmākajiem pieciem gadiem ievēlēts Guntis Stafeckis, bijušais uzņēmuma “Jauda D” komercdirektors, kurš pildīs arī padomes priekšsēdētāja pienākumus, un Rems Razums, LDz finanšu direktors.

Lai nodrošinātu padomes pilnvērtīgu darbu līdz trešā padomes locekļa izraudzīšanai nominācijas procedūras ietvaros, abās padomēs iecelti padomes locekļi, kuru amata pilnvaru termiņš nepārsniegs vienu gadu. SIA “LDZ CARGO” padomes locekļa amatā uz laiku ievēlēta LDz starptautisko attiecību direktore Silvija Dreimane, bet SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes locekļa amatā uz laiku – LDz tehniskās vadības direktora pienākumu izpildītājs Egils Feldmanis.

Savukārt, SIA “LDZ Loģistika” valdes priekšsēdētājas amatā ievēlētā J. Vasiļkova šo uzņēmumu vada kopš šī gada 3.februāra, kad viņa tika ievēlēta amatā uz laiku līdz valdes priekšsēdētāja izvēlei nominācijas procedūras ietvaros. Piesakoties izsludinātajā konkursā, nominācijas komisija J.Vasiļkovu atzina par piemērotāko kandidāti. Viņas pilnvaru termiņš šajā amatā ir pieci gadi.

LDz valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs uzsver: “Ievērojot tiesību aktu prasības, izveidojot koncerna “Latvijas dzelzceļš” divu lielāko meitas sabiedrību padomes, tiek turpināta virzība uz efektīvu un caurspīdīgu koncerna uzņēmuma pārvaldību un procesu vadību. Gan SIA “LDZ Loģistika” valdes priekšsēdētāja, gan SIA “LDZ CARGO” un SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” ievēlētie padomes locekļi ir augsta līmeņa profesionāļi, un esmu pārliecināts, ka šīs pārmaiņas ļaus sekmīgi īstenot jauno LDz biznesa modeli.”

Konkurss uz padomes locekļu amatiem izsludināts, izpildot tiesību aktu prasības.  Saeimas 2019. gada 13. jūnijā pieņemtie grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā paredz, ka padomes ir jāveido arī valsts kapitālsabiedrību atkarīgajās kapitālsabiedrībās, kuras ir akciju sabiedrības vai SIA atbilst lielas kapitālsabiedrības kritērijiem.

SIA “LDZ Loģistika”  valdes priekšsēdētāja,  SIA “LDZ CARGO” un SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  padomju locekļu amata konkursā pretendentu atlasei tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Amrop”.

Lasīt vairāk VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā

AMROP GLOBAL OFFICES