News

Baltijas meklēšana

Arvien biežāk gan lieli, gan mazi uzņēmumi izvēlas veidot vienotus administratīvos ofisus Baltijas valstīm un meklē tiem vadītājus. Kāpēc ir izdevīgi pieņemt speciālistus no visām trim valstīm, nevis tikai no vienas?

Forbes 2013. gada februāris

AMROP GLOBAL OFFICES