News

Audzināt pēctečus uzņēmumā

Vai esat sev uzdevuši jautājumu, kas notiktu ar uzņēmumu, ja kāds no augstākā līmeņa vadītājiem to pamestu? Lai negatīvā ietekme nebūtu pārāk jūtama, par pēctecību domājiet jau laikus.

Forbes 2013. gada jūnijs

AMROP GLOBAL OFFICES