News

Aiga Ārste-Avotiņa komentē #MeToo efektu biznesa vidē

Vai Holivudas aktrišu sāktā kampaņa #MeToo pret seksuālu uzmākšanos profesionālajā vidē neliks daudz sasniegušiem vīriešiem norobežoties no sievietēm, tādējādi apdraudot sieviešu karjeras iespējas?

Komentē Aiga Ārste-Avotiņa, Amrop partnere.

Vairāk informācijas žurnālā IR Nauda.

AMROP GLOBAL OFFICES