Ilona Baumane - Vītoliņa

Konsultante Rīga, Latvija ilona.baumane@amrop.com +371 67210408

Ilona Baumane-Vītoliņa pievienojās Amrop 2008. gadā.

Paralēli darbam Amrop Ilona kopš 2005.gada strādā Latvijas Universitātē, Biznesa, Ekonomikas un Vadības Fakultātē, vadot lekcijas un seminārus ekonomikas vēsturē, organizāciju uzvedībā, starpkultūru biznesa attiecībās, pētniecības metodoloģijā un organizāciju teorijā. Bez tam viņa ir vadījusi starptautiskos pētniecības un studiju projektus sadarbībā ar Turku, Tartu, Upsalas, Tbilisi un Pleskavas Universitātēm, Maskavas Ekonomikas Augstskolu un Stokholmas Ekonomikas Augstskolu.

Amrop Ilona galvenokārt strādā ar finanšu, IT un telekomunikāciju, ražošanas, tirdzniecības, transporta un infrastruktūras sektoriem.

Ilona ir absolvējusi Rostokas Universitāti Vācijā, kur ieguvusi Maģistratūras grādu Biznesa administrācijā un jurisprudencē. 2011. gadā viņa aizstāvēja doktora disertāciju Latvijas Universitātē, Biznesa, Ekonomikas un Vadības Fakultātē.

Ilona brīvi pārvalda latviešu, krievu, angļu valodas. Viņai ir arī zināšanas vācu valodā un pamazināšanas itāļu valodā.