Kā daļa no Eiropas Savienības, Baltijas uzņēmumi ir spiesti izcīnīt savu vietu globālajā arēnā. Baltijas pievienošanās Eiropas Savienībai ir sekmējusi lielāku ārvalstu investīciju ieplūšanu, vairāku uzņēmumu apvienošanos un pārņemšanu.

Turklāt ir nodibināti vairāki jauni uzņēmumi, kas likumsakarīgi rada nepieciešamību pēc labiem, prasmīgiem vadītājiem. Vairāku sektoru nostiprināšanās un jaunā ekonomikas biznesa ietekme ir radījusi nepieredzētas izmaiņas un nepastāvību tirgū. Valsts ekonomiskā izaugsme ir sekmējusi uzņēmumu ienākumu gūšanas iespējas un resursu palielināšanos uzņēmumu attīstībai, taču tajā pašā laikā ir stiprinājusi arī īpašnieku, investoru un korporatīvās vadības gaidas.

Uzņēmumi arvien vairāk sāk apzināties darba spēka nozīmību, pielietojot aizvien agresīvākas uz izaugsmi orientētas stratēģijas. Turklāt tie saskaras ar talantīgu vadītāju trūkumu. Lai izdzīvotu nepārtraukti mainīgajā konkurences vidē, jebkuram uzņēmumam ir svarīgi piesaistīt un noturēt viskvalificētākos darbiniekus, kuri ir ieguvuši augsta līmeņa izglītību un pieredzi.

Tieši šī iemesla dēļ uzņēmumi vēršas pie personāla atlases konsultantiem, kuri ir pierādījuši savu profesionālitāti ar pakalpojumu augsto kvalitātes līmeni un kompetenci. “Amrop Hever Baltics” ir pirmais uzņēmums augstākā un vidējā līmeņa vadītāju atlases jomā, kas savu darbību Baltijā uzsāka 1993.gadā, strādājot ar dažādu industriju ietekmīgākajiem uzņēmumiem. Mēs lepojamies ar to, ka 7 no 10 projektiem tiek noslēgti ar klientiem, ar kuriem mēs esam strādājuši jau iepriekš.

/Aiga Ārste-Avotiņa/

Aiga Ārste – Avotiņa

Vadošā partnere Rīga, Latvija aiga.arste@amrop.com +371 67210408

Viesturs Lieģis

Partneris Rīga, Latvija viesturs.liegis@amrop.com +371 67210408

Astra Pudāne

Projektu vadītāja Riga, Latvia astra.pudane@amrop.com +371 67210408

Jānis Bedrītis

Projektu vadītājs Rīga, Latvija janis.bedritis@amrop.com +371 67210408

Ilona Baumane - Vītoliņa

Konsultante Rīga, Latvija ilona.baumane@amrop.com +371 67210408

Hanna Luīze Grase

Projektu asistente Riga, Latvia hanna.grase@amrop.com +371 67210408

Vineta Ancveire

Biroja vadītāja Rīga, Latvija vineta.ancveire@amrop.com +371 67210408

Larisa Kovšare

Projektu asistente Riga, Latvia larisa.kovsare@amrop.com +371 67210408