Kandidātiem

Kandidātiem

Mūsu kandidāti ir augstākā līmeņa vadītāji, vidējā līmeņa vadītāji un labākie speciālisti savā nozarē.

Daži no viņiem šobrīd gatavojas pārmaiņām un meklē jaunus izaicinājumus. Lielākā daļa cītīgi strādā, ieņemot atbildīgus amatus pie pašreizējā darba devēja. Taču būdami progresīvi domājoši un zinātkāri, viņi, tirgus izmaiņu rezultātā, vienmēr ir ieinteresēti apspriest jaunas darba iespējas.

Kā mēs strādājam ar kandidātiem?

Mēs strādājam ar kandidātiem tieši pēc tāda paša principa, kā mēs strādājam ar saviem klientiem, t.i., konfidenciāli, delikāti un respektējot vienam otru. Iespējams, tas ir tādēļ, ka daudzi no mūsu kandidātiem nākotnē kļūst par mūsu klientiem.

Mūsu datubāze ir pieejama tikai mūsu konsultantiem. Mēs nekad neizpaužam klientiem informāciju par mūsu kandidātiem bez kandidāta iepriekšējas piekrišanas.

Kādas priekšrocības ir mūsu kandidātiem?

Pievienojot informāciju par sevi “Amrop” datubāzē, pirmkārt, mūsu kandidātiem ir iespēja līdzdarboties “Amrop” starptautiskajos projektos. Otrkārt, saņemt personīgus paziņojumus par “Amrop” projektiem, kas savukārt paver viņiem labākas iespējas darba tirgū.

Personas datu apstrāde

Cienījamais KANDIDĀT,

Kā jau Jūs zināt, Vispārīgā datu aizsardzības regula (Es) 2016/679 (“VDAR”) stājas spēkā 2018.gada 25.maijā. VDAR ietver vairākas svarīgas izmaiņas, kas varētu ietekmēt veidu, kādā mēs sniedzam Jums savus pakalpojumus.

Kaut gan mēs uzdrošināmies apgalvot, ka šīm prasībām būs minimāla ietekme uz mūsu savstarpējām attiecībām, Jūs varētu ievērot nelielas izmaiņas. Piemēram, VDAR ietver jaunas tiesības, kas ir paredzētas, lai Jums piešķirtu lielāku kontroli pār saviem personas datiem. Mēs respektējam šīs tiesības un attiecamies nopietni pret privātumu. Lai uzzinātu turpmāko informāciju par šiem jautājumiem, lūdzu skatiet mūsu atjaunoto Privātuma politiku.

Lai mēs varētu izpildīt mūsu saistības un sniegt Jums pakalpojumus, mums ir nepieciešams saņemt Jūsu piekrišanu. Lūdzu izskatiet zemāk redzamo Piekrišanas formu un apstipriniet savu piekrišanu mums Jūsu datu apstrādei nolūkiem, kas norādīti šajā Piekrišanas formā, attiecīgi aizpildot formu zemāk.

Jums nav pienākuma dot savu piekrišanu. Ja izvēlaties dot savu piekrišanu, Jūs varat to atsaukt jebkurā laikā, nosūtot e-pasta ziņojumu uz riga@amrop.com. Tomēr, ja Jūs nedosiet savu piekrišanu, vai dosiet un pēc tam atsauksiet, mēs, iespējams, nespēsim Jums sniegt noteiktus pakalpojumus, tādus kā darbā iekārtošana.

Ja Jūs vēlētos uzzināt turpmāko informāciju par jebkuru no šiem jautājumiem, lūdzu sazinieties ar mums ar e-pasta palīdzību riga@amrop.com

Nosūtot savu CV uz e-pasta adresi riga@amrop.com.

Jums ir iespēja izmantot arī mūsu piedāvātās formas:
1440511090_icon-136-document-edit Latviski
1440511090_icon-136-document-edit Angliski

1440511090_icon-136-document-editDarbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtība

VDAR-ATBILSTOŠA PIEKRIŠANAS FORMA

Piekrišanas formu ir izdevusi Executive Search Baltics SIA savā vārdā. Šīs Piekrišanas formas nolūkos Executive Search Baltics SIA ir datu pārzinis.

Piekrišanas sniegšana Jūsu personas datu apstrādei ir brīvprātīga. Uzklikšķinot zemāk, Jūs piekrītat, ka Executive Search Baltics SIA apstrādās Jūsu personas datus (kā turpmāk definēts) saskaņā ar Piekrišanas formu, un Jūs piekrītat šādai apstrādei. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu riga@amrop.com

Executive Search Baltics SIA vēlētos apstrādāt šādus personas datus, kas pamatojas uz zemāk minētiem nolūkiem. Lūdzu pieņemiet zināšanai, ka mūsu darbā iekārtošanas process var ietvert pieejamo vakanču reklamēšanu, sadarbību ar darbinieku atlases speciālistiem, kandidātu datu pārskatīšanu, intervijas, sazināšanos ar atsauksmju sniedzējiem, atlases procesus, lēmumu pieņemšanu par pieņemšanu darbā, sarunas par līguma slēgšanu, personāla adaptāciju un atbilstību likumdošanas prasībām. Dati tiks apstrādāti, kamēr netiks atsaukta Jūsu piekrišana, vai arī konkrētā vakance aizņemta.

Kandidāta atsauksmju ievākšana no Jums

(vārds, uzvārds, amats, kontakinformācija).

Informācija par novērtējumiem, atlases projektiem vai vadības konsultāciju pakalpojumiem

Vārds


Uzvārds


Kontaktinformācija

Uzskatīt Jūs par kandidātu SIA Executive Search Baltics klientiem un saglabāt Jūsu profilu datu bāzē

(datu apstrādes veids: dzīves apraksts (CV), vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, iegūtā izglītība, darba stāžs, grāds (i) un cita kvalifikācija, valodu zināšanas un citas prasmes, pavalstniecība, esošais amats un pienākumi / funkcijas, alga un informācija par kompensācijām (ieskaitot ārpus algas kompensācijas, prēmijas un stimulus un citu finansiālu informāciju), informācija par ikgadējo atvaļinājumu, informācija pa pensionēšanos un pensiju, izpildes novērtējumi un disciplinārā informācija, apsvērumi un viedokļi attiecībā uz kandidāta piemērotību konkrētajam amatam klienta organizācijā, iesaistīšanās sociālajos tīklos un aktivitāte, apmācības un izaugsme, spēkā esošās politikas, procedūru, standartu un attiecīgo aptauju ievērošana)


Jūsu CV un profila informācijas iesniegšana potenciālajam darba devējam

darba meklēšanai

nozarē.

(kopā, “Būtiski personas dati”). Mūsu ieraksti var ietvert informāciju, ko esat snieguši Jūs, vai no publiski pieejamiem avotiem, vai trešajām personām.

Būtisku personas datu starptautiska pārsūtīšana – Nolūkiem, kas norādīti šajā Piekrišanas formā, Executive Search Baltics SIA var nodot Jūsu būtiskos personas datus saņēmējiem ārpus jurisdikcijas, kur Jūsu būtiskie personas dati tika vākti, parasti citiem Amrop partneriem. Šajos gadījumos Executive Search Baltics SIA ievēros svarīgās piemērojamo likumu prasības attiecībā uz šādu pārsūtīšanu. Pārsūtīšanai Amrop tīklā Executive Search Baltics SIA pakļaujas līguma standartklauzulām.

Būtisko personas datu drošība – Executive Search Baltics SIA veiks atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu būtiskos personas datus.

Būtisku personas datu izpaušana trešajām personām – Lai realizētu mērķus, kas norādīti Piekrišanas formā, Executive Search Baltics SIA neizpauž Jūsu būtiskos personas datus trešajām personām, izņemot citus Amrop birojus un Executive Search Baltics SIA klientus, Executive Search Baltics SIA IT pakalpojumu sniedzējus. Executive Search Baltics SIA var izpaust Jūsu personas datus sagatavotības atlases pakalpojumu sniedzējiem – trešajām personām, lai novērtētu Jūsu piemērotību konkrētajam amatam.

Datu saglabāšana – Executive Search Baltics SIA var saglabāt Jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai realizētu mērķus, dēļ kuriem tika sākotnēji vākti šie personas dati, vai uz tik ilgu laika periodu vai nolūkiem, cik vajadzīgs vai atļauts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Pēc tam Executive Search Baltics SIA nekavējoties izdzēsīs vai anonimizēs Jūsu personas datus.

Jūsu tiesības – Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu (tai skaitā jebkādiem izņēmumiem vai atkāpēm no likuma), Jums ir tiesības uz piekļuvi Jūsu būtiskiem personas datiem, lai tiktu izlabotas kļūdas Jūsu būtiskajos personas datos, un uz likumīga pamata iebilst pret Jūsu būtisko personas datu apstrādi. Jums arī ir tiesības iesniegt pretenziju jebkurai atbilstīgai datu aizsardzības institūcijai attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

Kontakinformācija – Jūs varat sazināties ar Executive Search Baltics SIA un uzdot visus jautājumus par šo Piekrišanas formu vai attiecībā uz Jūsu tiesību izmantošanu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.


Reglamentējošā likumdošana – Piekrišanas formu reglamentē, un tā ir sastādīta saskaņā ar Latvija Republikas likumdošanu, un tā atbilst Latvijas Republikas ekskluzīvajai jurisdikcijai. Jūsu tiesības, kas paredzētas tiesību aktos līdz ar to netiek ietekmētas.