For Candidates

For Candidates

Our candidates are top executives, mid-level managers and top specialists.

Who are our candidates?

Some of them are on the crossroad at the moment, looking for new challenges. Most of them are working today on key positions by their current employers; however as open-minded and curious people they are always interested in developments on labor market and ready to discuss new opportunities.

How we treat our candidates?

Our candidates are treated by the same principles as we are treating our clients i.e. confidentiality, delicacy and mutual respect. Maybe this is the reason why many of our current candidates become our future clients.

Our database is closed i.e. seen only by our consultants. We will never give any data about our candidates to the client before asking permission from the candidate.

What is the benefit of being our candidate?

By joining our database our candidate could have possibility to be a part of Amrop international assignments.

Getting personal notifications of Amrop projects will widen our candidates’ opportunities on labor market.

How is it possible to join Amrop database?

Dear CANDIDATE,

As you may be aware, enforcement of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (the “GDPR”) begins on 25 May 2018. The GDPR brings with it a number of important changes that may affect the way we provide services to you.

While we endeavour to ensure that these requirements have a minimal impact on our relationship with you, you may notice some changes. For example, the GDPR introduces new rights which are designed to give you greater control over your personal data. We respect these rights and take your privacy seriously. For further information on these issues, please see our updated External Privacy Policy.

In order to enable us to fulfil our obligations when providing services to you, we need to obtain your consent. Please review the attached Consent Form and confirm whether you consent to our processing of your personal data for the purposes set out in that Consent Form, by filling the form and sending it to email riga@amrop.com

You are not obliged to give your consent. If you choose to give your consent, you are free to withdraw it at any time, by sending an email to riga@amrop.com. However, if you do not provide consent, or provide consent and later withdraw it, we will likely be unable to provide you with certain services, like job placement.

Should you wish to obtain any further information on any of these issues, please reach out to riga@amrop.com

Best regards,

Amrop Latvia

By sending the CV to the address tallinn@amrop.com, vilnius@amrop.com or riga@amrop.com.

1440511090_icon-136-document-edit It is possible to use also our form.

1440511090_icon-136-document-edit Consent Form

VDAR-ATBILSTOŠA PIEKRIŠANAS FORMA

Piekrišanas formu ir izdevusi Executive Search Baltics SIA savā vārdā. Šīs Piekrišanas formas nolūkos Executive Search Baltics SIA ir datu pārzinis.

Piekrišanas sniegšana Jūsu personas datu apstrādei ir brīvprātīga. Uzklikšķinot zemāk, Jūs piekrītat, ka Executive Search Baltics SIA apstrādās Jūsu personas datus (kā turpmāk definēts) saskaņā ar Piekrišanas formu, un Jūs piekrītat šādai apstrādei. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu riga@amrop.com

Executive Search Baltics SIA vēlētos apstrādāt šādus personas datus, kas pamatojas uz zemāk minētiem nolūkiem. Lūdzu pieņemiet zināšanai, ka mūsu darbā iekārtošanas process var ietvert pieejamo vakanču reklamēšanu, sadarbību ar darbinieku atlases speciālistiem, kandidātu datu pārskatīšanu, intervijas, sazināšanos ar atsauksmju sniedzējiem, atlases procesus, lēmumu pieņemšanu par pieņemšanu darbā, sarunas par līguma slēgšanu, personāla adaptāciju un atbilstību likumdošanas prasībām. Dati tiks apstrādāti, kamēr netiks atsaukta Jūsu piekrišana, vai arī konkrētā vakance aizņemta.

Kandidāta atsauksmju ievākšana no Jums

(vārds, uzvārds, amats, kontakinformācija).

Informācija par novērtējumiem, atlases projektiem vai vadības konsultāciju pakalpojumiem

Vārds


Uzvārds


Kontaktinformācija

Uzskatīt Jūs par kandidātu SIA Executive Search Baltics klientiem un saglabāt Jūsu profilu datu bāzē

(datu apstrādes veids: dzīves apraksts (CV), vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, iegūtā izglītība, darba stāžs, grāds (i) un cita kvalifikācija, valodu zināšanas un citas prasmes, pavalstniecība, esošais amats un pienākumi / funkcijas, alga un informācija par kompensācijām (ieskaitot ārpus algas kompensācijas, prēmijas un stimulus un citu finansiālu informāciju), informācija par ikgadējo atvaļinājumu, informācija pa pensionēšanos un pensiju, izpildes novērtējumi un disciplinārā informācija, apsvērumi un viedokļi attiecībā uz kandidāta piemērotību konkrētajam amatam klienta organizācijā, iesaistīšanās sociālajos tīklos un aktivitāte, apmācības un izaugsme, spēkā esošās politikas, procedūru, standartu un attiecīgo aptauju ievērošana)


(kopā, “Būtiski personas dati”). Mūsu ieraksti var ietvert informāciju, ko esat snieguši Jūs, vai no publiski pieejamiem avotiem, vai trešajām personām.

Būtisku personas datu starptautiska pārsūtīšana – Nolūkiem, kas norādīti šajā Piekrišanas formā, Executive Search Baltics SIA var nodot Jūsu būtiskos personas datus saņēmējiem ārpus jurisdikcijas, kur Jūsu būtiskie personas dati tika vākti, parasti citiem Amrop partneriem. Šajos gadījumos Executive Search Baltics SIA ievēros svarīgās piemērojamo likumu prasības attiecībā uz šādu pārsūtīšanu. Pārsūtīšanai Amrop tīklā Executive Search Baltics SIA pakļaujas līguma standartklauzulām.

Būtisko personas datu drošība – Executive Search Baltics SIA veiks atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu būtiskos personas datus.

Būtisku personas datu izpaušana trešajām personām – Lai realizētu mērķus, kas norādīti Piekrišanas formā, Executive Search Baltics SIA neizpauž Jūsu būtiskos personas datus trešajām personām, izņemot citus Amrop birojus un Executive Search Baltics SIA klientus, Executive Search Baltics SIA IT pakalpojumu sniedzējus. Executive Search Baltics SIA var izpaust Jūsu personas datus sagatavotības atlases pakalpojumu sniedzējiem – trešajām personām, lai novērtētu Jūsu piemērotību konkrētajam amatam.

Datu saglabāšana – Executive Search Baltics SIA var saglabāt Jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai realizētu mērķus, dēļ kuriem tika sākotnēji vākti šie personas dati, vai uz tik ilgu laika periodu vai nolūkiem, cik vajadzīgs vai atļauts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Pēc tam Executive Search Baltics SIA nekavējoties izdzēsīs vai anonimizēs Jūsu personas datus.

Jūsu tiesības – Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu (tai skaitā jebkādiem izņēmumiem vai atkāpēm no likuma), Jums ir tiesības uz piekļuvi Jūsu būtiskiem personas datiem, lai tiktu izlabotas kļūdas Jūsu būtiskajos personas datos, un uz likumīga pamata iebilst pret Jūsu būtisko personas datu apstrādi. Jums arī ir tiesības iesniegt pretenziju jebkurai atbilstīgai datu aizsardzības institūcijai attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

Papildus informācija – Papildus informācija attiecībā uz Executive Search Baltics SIA apstrādātiem Jūsu būtiskiem personas datiem ir atrodama mūsu mājas lapā www.amrop.lv

Kontakinformācija – Jūs varat sazināties ar Executive Search Baltics SIA un uzdot visus jautājumus par šo Piekrišanas formu vai attiecībā uz Jūsu tiesību izmantošanu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu:


Reglamentējošā likumdošana – Piekrišanas formu reglamentē, un tā ir sastādīta saskaņā ar Latvija Republikas likumdošanu, un tā atbilst Latvijas Republikas ekskluzīvajai jurisdikcijai. Jūsu tiesības, kas paredzētas tiesību aktos līdz ar to netiek ietekmētas.